Подорож Україною
 
   

   
Рівненщина

Острог. Круглая башня. Фото 2004 р.  
Острог. Круглая башня. Фото 2004 р. Николай Иващенко
Острог. Мурована башта. Фото 2004 р.  
Острог. Мурована башта. Фото 2004 р. Николай Иващенко
Острог. Богоявленская церковь. Фото 2004 р.  
Острог. Богоявленская церковь. Фото 2004 р. Николай Иващенко
Межиріч. Троїцький монастир-фортеця. Фото 2005 р.  
Межиріч. Троїцький монастир-фортеця. Фото 2005 р. Николай Иващенко
Дубно. Свято-Миколаївський собор (костел бернардинів XVIIст).  
Дубно. Свято-Миколаївський собор (костел бернардинів XVIIст). Дубно
Дубно. Свято-Іллінський собор. Фото 2006 р.  
Дубно. Свято-Іллінський собор. Фото 2006 р. Николай Иващенко
Дубно. Вигляд оборонного рову.  
Дубно. Вигляд оборонного рову. Дубно
Дубенський форт. Фото 2007 р.  
Дубенський форт. Фото 2007 р. INFOSTORE.ORG
Дубенський форт. Фото 2007 р.  
Дубенський форт. Фото 2007 р. INFOSTORE.ORG
Корец. Замок князей Корецких 15-18вв. Фото 2006 р.  
Корец. Замок князей Корецких 15-18вв. Фото 2006 р. Николай Иващенко
Корець. Костел св. Антонія, 1533. Фото 2006 р.  
Корець. Костел св. Антонія, 1533. Фото 2006 р. Николай Иващенко
Корець. Свято-Троїцький монастир. Фото 2006 р.  
Корець. Свято-Троїцький монастир. Фото 2006 р. Николай Иващенко
Корець. Церква Козьми і Даміана. Фото 2006 р.  
Корець. Церква Козьми і Даміана. Фото 2006 р. Николай Иващенко
Замок в Клевані. Фото 2007 р.  
Замок в Клевані. Фото 2007 р. io.com.ua
Межиріч. Троїцький монастир-фортеця. Фото 2005 р.  
Межиріч. Троїцький монастир-фортеця. Фото 2005 р. Николай Иващенко
Рівне. Воскресенський собор. Фото 2005 р.  
Рівне. Воскресенський собор. Фото 2005 р. Николай Иващенко

Рівненська область розташована в північно-західній частині України. Територія області була заселена ще в добу пізнього палеоліту, тобто приблизно 40-10 тис. років тому, про що свідчать численні археологічні знахідки. Рівненщина є складовою частиною Великої Волині – історико-етнографічного району України. Цей регіон у VI-VII ст. населяло плем’я дулібів-волинян. У Х ст. Волинь, у тому числі й наша земля, входила до складу Володимирського князівства.

По берегах річок Горині, Случі, Стиру, Ікви виникли численні поселення та укріплення. Визначну роль у тогочасній історії краю відіграли Дорогобуж і Пересопниця, які в ХI-XII ст. були центрами удільних князівств Погоринської землі. На Північному Погоринні деякий час існували також удільні Степанське і Дубровицьке князівства, які входили до складу турово-пінських земель.

Сучасна територія області - частина земель історичної Великої Волині. Життя тут вирувало з давніх-давен. Зокрема, виявлено залишки поселень первісної людини-кроманьйонця, заснованих понад 15 тисячоліть тому. Родовід цієї землі сягає корінням до древніх слов’янських племен дулібів і волинян, древлян і дереговичів. Значна кількість міст Рівненщини має багатовікову історію (Гоща, Здолбунів, Радивилів), частина наближається до свого тисячолітнього рубежу (Острог, Рівне, Корець), ще окремі ведуть відлік часу вже друге тисячоліття (Дубно, Дубровиця). У Х-ХІУ століттях регіон входив до складу Київської Русі, Волинсько-Галицького князівства, перебував під владою феодальної Литви та Польщі.

Перша згадка про Рівне в історичних документах датується 1283 роком. Це запис латинською мовою у польській хронiцi "Рочнiк капiтульний краковскi". У грамоті 1434 року місто в числi iнших волинських поселень фігурує як власнiсть луцьких шляхтичiв Дичкiв. А в документi, позначеному 1461 роком, йдеться про його продаж: Iвашко Дичко продав Рiвне "за 300 кiп широких грошей чеської лiчби" князевi Семену Васильовичу Несвiцькому, представнику русько-литовської династiї Гедимiновичiв. Пiсля смертi князя в 1479 році місто переходить у власність його дружини Марії, яка стала йменувати себе княгинею Рiвненською. На той час населений пункт нагадував у планi трикутник. Звiдси й символ давнього мiського герба - брама, вiдкрита на три боки для в'їзду. У 1492 році польський король та великий князь литовський Казимир Ягайло надав Рівному Магдебурзьке право.

З 1518 по 1621 роки воно перебувало у власностi князiв Острозьких. У 1538 році містечко з околицями та ближніми селами відійшло до Іллі Острозького, який одружився з позашлюбною дочкою короля Сигiзмунда I Беатою Костелецькою, не проживши пiсля цього й року i не дочекавшись народження доньки. Згiдно з духовним заповiтом, Рiвне перейшло в управлiння дружини, але не у власнiсть. Це стало причиною трагедії доньки князя Гальшки Острозької, яку мати прагнула силоміць вiддати замiж, аби тим самим позбавити прав на володiння. Історiя набула свого часу широкого розголосу, ставши згодом поширеною темою у творах польської, української та російської літератур.

Наприкінці ХIV та початку ХV століть краєм прокотилася хвиля селянсько-козацьких повстань під проводом Косинського, Лободи, Наливайка. Занепокоєні зростанням козаччини, королiвськi урядники в 1625 роцi вели у Рiвному переговори з козаками щодо укладення угоди з Рiччю Посполитою. Влiтку 1651 року область стає центром визвольних змагань українцiв пiд проводом Богдана Хмельницького. У червні цього року відбулася відома в історії Берестецька битва. В ходi боїв край не раз переходить з рук в руки. У 1667 році за Андрусiвською угодою полякiв з Московiєю Рiвненщина з Волинськими землями вiдiйшла до Речi Посполитої, цього ж року тут лютувала страшна чума.

У другiй половинi ХVII та на початку ХVIII століть Рiвне належало до володiнь рiзних магнатiв - Замойських, Конєцпольських, Валєвських, а з 1723 року майже на пiвтора столiття переходить у власнiсть польських шляхтичiв Любомирських, які на той час були найбагатшим родом на Волинi, а можливо і в цілій Польщi.

У 1792 році на Рiвненшині перебував нацiональний герой Польщi генерал Тадеуш Костюшко, який приїздив до тодiшньої господинi рiвненського палацу Людвiки Любомирської - предмету свого юнацького кохання.

У 1793 році вiдбувся другий подiл Польщi, внаслідок чого край переходить до Росії. Рiвне набуло статусу повiтового центру в складi новоутвореного Волинського намiсництва (згодом губернiї). Новий статус дещо пожвавив життя містечка. Сюди приїздили i облаштовувалися чиновники, створювалися елементарнi побутовi зручностi (кiнний транспорт, пошта i таке інше).

У 1857 році краєм пролягла шосейна дорога Київ-Брест, а в 1873 - залiзнична колiя мiж цими мiстами, у 1912 році введено в дiю першу електростанцію.

В ході I світової війни Рiвненщина тривалий час була прифронтовим регіоном. З 1917 по 1920 рік край почергово перебував пiд владою австро-нiмецьких, польських та більшовицьких окупацiйних вiйськ. У квiтнi-травнi 1919 року в Рiвному тимчасово працював уряд Української Народної Республiки, розміщувалось вiйсько Директорiї.

У 1920 році регіон зайняли польськi вiйська, i він стає складовою Польської держави. Незважаючи на репресiї з боку влади, тут продовжується українське культурне життя, активно працюють громадськi органiзацiї нацiонально-патрiотичного спрямування - "Просвiта", "Пласт", Союз українок та iншi, а також нелегальнi органiзацiї, найвпливовiшi з яких - ОУН та КПЗУ.

У вересні 1939 року, коли, вiдповiдно до пакту Молотова-Рiббентропа, захiдноукраїнськi землi вiдiйшли до СРСР, було утворено Рiвненську область у складi УРСР.

Пiд час фашистської навали Рівне перетворилося на своєрідну "столицю" окупованих українських земель. З вересня 1941 року тут розмістилися "Райхскомiсарiат України" і резиденцiя гауляйтера. З листопада почалися страти євреїв та винищення в'язнiв концтаборiв. Пiсля терористичних актiв М. Кузнєцова проти високопоставлених нiмецьких офiцерiв фашисти масово розстрiлювали заручникiв - в'язнiв буцигарні. Незважаючи нi на що, в області вiдроджувалися українськi громадськi та нелегальнi органiзацiї, вона стає одним iз центрiв українського нацiонально-визвольного руху. В цей час засновано газету "Волинь" (головний редактор - письменник Улас Самчук). Довкола неї гуртувалися вiдомi дiячi руху опору, такi як Олена Телiга, Олег Ольжич, Нiл Хасевич, iншi. Активно діяла низка радянських підпільних організацій. У лютому 1944 року край був звiльнений вiд фашистiв.

В кiнцi 80-х рокiв з початком реальних послаблень у внутрiшнiй полiтицi радянського режиму пiд час перебудови на теренах області вiдроджується нацiонально-визвольний рух. У 1988 роцi створено першi осередки Товариства української мови iм. Тараса Шевченка, дещо пiзнiше - Народного Руху України

11 червня 1991 року ухвалено постанову Президiї Верховної Ради УРСР, де визначалось: "З урахуванням правил українського правопису надалi iменувати мiсто Ровно - Рiвне, а Ровенську область - Рiвненською".

Історія краю тісно пов’язана з просвітництвом. Тут жили і творили видатні постаті української культури і писемності. Наша земля дала світу Пересопницьке Євангеліє, на якому присягають президенти на вірність народу України. У Рiвненськiй гiмназiї в 1844-1845 роках викладав iсторик, письменник та громадсько-полiтичний дiяч Микола Костомаров, у 1866-1871 - навчався письменник-гуманiст Володимир Короленко. З першим вищим навчальним закладом східнослов’янських народів – Острозькою слов’яно-греко-латинською академією, заснованою у 1576 році, пов’язується ренесанс українського народу. Тут вперше поєдналися два типи культур: візантійська і західноєвропейська. Серед випускників академії – гетьман війська Запорізького Петро Конашевич-Сагайдачний, перший ректор Києво-Могилянської академії Іов Борецький, лаврський архімандрит Єлисей Плетенецький, письменник Мелетій Смотрицький, автор знаменитої “Палінодії” Захарія Копистенський, відомий церковний і культурний діяч Ісакія Борискович та ін. Другого ректора Острозької академії Кирила Лукаріса було обрано Олександрійським, а згодом - Константинопольським патріархом. В острозькому культурному осередку разом з академією постало найпотужніше тогочасне видавництво – кирилична друкарня Івана Федорова (Федоровича). Тут побачили світ перший слов’янський Буквар, перше східнослов’янське довідково-бібліографічне видання, перший в Україні друкований поетичний твір, найвидатніша пам’ятка вітчизняної культури та друкарства, перше у світі повне видання Святого Письма старослов’янською мовою - Острозька Біблія. Ця Біблія знаменувала собою духовну силу, яка єднала всіх сповідників православної віри, довела, що старослов’янська, поряд із латинською та грецькою, також є мовою світової культури.

Рівненщина багата на історичні та архітектурні пам'ятки. На державний облік взято 1088 пам'яток археології, 1761 - історії, 84 - монументального мистецтва. Серед них: комплекс пам'яток державного історико-меморіального заповідника "Поле Берестецької битви" в с. Пляшева Радивилівського району; Мурована, Кругла, Татарська вежі ХІУ ст., Богоявленська церква ХУ ст. у м. Острог; Межиріцький монастир ХУ ст. в с. Межирічі Острозького району; палаци князів Острозьких і Любомирських ХУІ-ХУІІІ ст. в м. Дубно та інші. Відновлено археологічні дослідження літописних міст Дорогобуж (Гощанський район) та Пересопниця (Рівненський район).

Джерела: Рівненська обласна державна адміністрація       11.2007


Базальтові стовпи

Березне

Березновский державний дендропарк

Більська Воля

Великий Стидин

Великі Межирічі

Вілія

Володимирець

Вузькоколійна залізниця Зарічне-Антонівка

Городок

Гоща

Грабів

Губків

Дермань

Дібровськ

Дорогобуж

Доротичі

Дубно

Дубровиця

Зарічне

Клевань

Корець

Коритне

Корнин

Костопіль

Маринин

Межиріч

Милятин

Мирогоща Перша

Митниця

Михалківці

Мізоч

Млинів

Музей державного підприємства «Бурштин»

Надслучанський регіональний ландшафтний парк

Новомалин

Обарів

озеро Біле

Озеро Залив

Озеро Нобель

Оржів

Острог

Персонниця

Пляшева

Радивилів

Ремчиці

Рівне

Рівненський природний заповідник

Рівненщина

Розваж

Сарни

Сварицевічі

Світанок

Серники

Сіянці

Сомино

Стара Рафалівка

Степань

Тайкури

Тараканів

Тростянець

Тучин

урочище Гутвин

урочище Юзефін

Хотин


Елена ШАПОВАЛОВА        Нобель – это почти для отшельников

Есть еще на просторах Украины тихие чарующие места, не превращенные в прибыльные курорты. Среди них – озеро Нобель. Вода в Нобеле не менее чистая, чем в Свитязе, а для рыбы, которая водится в его просторах, везут удочки даже киевские рыбаки. Находится озеро на севере Полесья, совсем недалеко от границы с Белоруссией, в бассейне реки Припять. Если посмотреть на озеро с высоты птичьего полета, по очертанию оно напоминает сердце. А сама вода очень мягкая – в ней содержится большое количество глицерина.

Збережений текст      джерело: Газета по-киевски      2009


Замков на Украине много, но уцелевшие можно пересчитать на пальцах. Одни были разрушены вражескими армиями, другие временем. Но страшнее войск и лет оказались хозяйственные соседи, которые разбирали замки по кирпичику для собственных нужд. Мы увидели это собственными глазами, когда отправились на туристическом автобусе по бывшей Волынской губернии.

Збережений текст      джерело: Газета по-киевски      2008


Дмитрий АНТОНЮК        Хорошо отдыхать у лешего

Даже если бы этот край был беден архитектурными интересностями (что далеко не так), то и тогда он легко бы компенсировал все за счет фантастически красивой природы. Здесь множество озер с кристально чистой водой, лесов, полных разнообразными грибами и ягодами, зверей. Остается только доехать до Ровно маршруткой или автобусом, а оттуда проехаться по лесничествам, которые, кроме непосредственной работы, еще и принимают туристов. В каждом есть комфортные номера, где можно переночевать, причем цены здесь ниже, чем в отелях.

Збережений текст      джерело: Газета по-киевски      2008


Павлина СЕМИВОЛОС        «За любовь к лесу и любовь в лесу...

..под пеньком, но не с пеньком» — такому пикантно-веселому тосту научили нас лесники Ривненщины. Мудрые, добрые волшебники, которые, несмотря на, что греха таить, во многом абсолютно неадекватное отношение государства к своему «зеленому золоту», продолжают служить ему верой и правдой. Преумножая и лелея то, что мы воспринимаем как само собой разумеющееся и порой совершенно не ценим.

Збережений текст      джерело: Зеркало недели      2008


Самое старое дерево Украины растет в урочище Юзефин Рокитнивского района на севере Ривненщины. Это 1350-летний дуб-великан, названный за почтенный возраст ”деревом князя Игоря”. Ствол едва обхватывают пятеро людей.

Збережений текст      джерело: Газета.ua      2008


Антонина МАЛЕЙ        Мечта художника и туриста

Открывать для себя Украину лучше порциями – за раз даже одну область всю сразу не охватишь. Например, отправившись на выходные в Ровенскую область, можно в культурную программу включить Дубно, Гощу и Острог. Старинные поселения могут похвалиться замками, парками и вкусной едой в ресторанчиках. А что кроме обычных путеводительских красот вам покажет каждый из городков, зависит только от вас и вашей настойчивости.

Збережений текст      джерело: Газета по-киевски      2007


Сергей ПЯТЕРИКОВ        Чудеса янтарного края

...янтарный край — Ривненщина. Янтарный потому, что здесь чуть ли не самые большие в мире (!) месторождения уникального янтаря, который весьма ценят ювелиры.

Збережений текст      джерело: Зеркало недели      2007


Андрей Тычина        Вся Ровенщина за три дня

...Добавим в копилку отчёт о целенаправленном «инспекционном» визите в Ровенскую область – всё самое интересное «в одном флаконе».

Збережений текст      джерело: Андрей Тычина      2007


Сергій Криниця        Клевань

Старовинне волинське містечко, адміністративно зараз приналежне Рівненській області, що однак не заперечує його історичного волинського походження... Перші згадка про місто датується 1113 роком, тоді місто звали Коливань.

Збережений текст      джерело: UA TRIP      2007


Древний Острог, впервые упоминавшийся в Ипатьевской летописи, в истории Украины и Европы оставил весьма заметный след. В течение веков город не без основания считался религиозным и интеллектуальным символом нашего государства. Именно здесь в 1576 году за средства князя Константина Острожского была основана Острожская академия — первое высшее учебное заведение в Украине. Пройдет совсем мало времени, и в 1581-м в ее типографии знаменитый московитянин Иван Федоров с учениками напечатает Острожскую Библию — полное издание Библии на старославянском языке. И тоже — первое!

джерело: Зеркало недели      2007


Дмитро і Оксана Клочко        ВІДЛУННЯ

Ці поїздки руїнами колишніх замків і маєтків викликають тільки біль і обурення. Спочатку ці пам’ятки історії України звичайно захоплюють, але потім, як придивляєшся, в якому все стані, то просто хочеться плакати…

Збережений текст      джерело: ЦСМ "ДАХ"      2007


Богдан ДЕМ'ЯНЧУК        Як гартувався Островський

Сьогодні — день народження відомого пролетарського письменника, який, щоправда, мав зовсім не пролетарське походження.

Збережений текст      джерело: Газета "Україна молода"      2007


Богдан ДЕМ'ЯНЧУК        Військове сонне царство

Середньовічне Дубно дорогою якось непомітно перетворюється на приміське село з дивною, як для волинської глибинки, назвою, — Тараканів. Після останнього тараканівського будинку варто з'їхати ліворуч із траси Київ—Чоп на немощену дорогу. Якщо не заблукаєте в тернових чагарниках, усього за кількасот метрів натрапите на феєрію військової інженерної думки середини ХІХ століття — Нову Дубенську фортецю.

Збережений текст      джерело: Газета "Україна молода"      2007


Однажды у мастера народного творчества Николая Огородника возникла экзотическая идея: основать на родине своей жены, в живописном селе Дермани на Ривненщине, хутор.

Збережений текст      джерело: Зеркало недели      2006


Павлина СЕМИВОЛОС        ВСЕ В ЛЕС!

Всех гостей Березновского государственного дендропарка, что на Ривненщине, встречает очень необычный привратник. Точнее, самое настоящее сказочное существо — Змей Горыныч. Но не пугайтесь! По-видимому, местные жители большие мастера по приручению фантастических персонажей, так как охраняющий дендропарк Горыныч — создание добродушнейшее. И зеленое. В самом прямом смысле слова: его голова — причудливой формы елочка, а тело выросло из нескольких десятков туй.

Збережений текст      джерело: Зеркало недели      2006


Олег СМАЛЬ        КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ: ТУМАН И ПЛАМЯ ВЕКОВ

Поезд Киев—Каменец-Подольский не спешит. Наверное, так же медленно двигался и тот, что в 1914 году впервые открывал железнодорожное сообщение со старинным городом на Подолье. Странно, почему это плато, возвышающееся на 300 метров над уровнем моря, носило историческое название Понизовья?.. Может, потому, что совсем недалеко Карпаты, а днестровский путь выведет в конце концов на нулевую отметку — Черное море?

Збережений текст      джерело: Зеркало недели      2006


Николай ПОЛИЩУК        На борту "трансполесского экспресса"

Самую длинную в стране узкоколейную дорогу почему-то невозможно отыскать на картах, но проехаться на ней очень любопытно

Збережений текст      джерело: Газета по-киевски      2006


Пётр Данилюк        Город пушкинской любви и десяти церквей

Корец – это 250 км от Киева, старинные развалины, дух тысячелетий и святые места

Збережений текст      джерело: Газета по-киевски      2006


Константин Стогний        Загадки форта. Часть первая

...Дубенский форт, словно магнит, так и тянет к себе туристов, искателей приключений и экстремалов - от местных школьников до польских или российских байкеров. Этот коплекс и в самом деле поражает: и своими масштабами, и какой-то особенной эстетикой изувеченных кирпичных лабиринтов.

джерело: ПОДРОБНОСТИ.UA      2006


Богдан ДЕМ'ЯНЧУК        Цариця волинських сіл

Дермань: столиця командирів УПА, батьківщина Уласа Самчука та Бориса Тена

Збережений текст      джерело: Газета "Україна молода"      2006


...Базальтові стовпи – правильні восьмигранники, що ростуть просто із надр матінки-землі, сягають висоти дев’ятиповерхового будинку.

Збережений текст      джерело: Газета "Сім'я і дім"      2006


Павлина СЕМИВОЛОС        ПОЛЮБИ ЕЕ ИЛИ…

«Волинь. Полюби її або не зупиняйся» — такой забавный билборд встречает всех, въезжающих на Ривненщину...

Збережений текст      джерело: Зеркало недели      2005


Оксана Біда        Чари «сонячного каменю»

Бурштин заворожив дружин дипломатів

Збережений текст      джерело: газета Вечірній Київ      2005


Елена КРУШИНСКАЯ        КОРЕЦ КАК МОДЕЛЬ ЗАБЫТОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДКА

...С замковой горы открывается фантастический вид. Далеко внизу видна лента Корчика. С противоположной стороны из-за деревьев выглядывает приземистый полусферический купол Николаевской церкви 1834 г...

Збережений текст      джерело: Зеркало недели      2005


Ірина Пустиннікова        Берестечко

Це місце знаменитої драматичної битви загонів Богдана Хмельницького з польськими військами.

джерело: Замки та храми України      2005


...За кількасот метрів від подвір’я, на якому я проводив кожне літо, за автодорогою Київ—Львів, неподалік дорожнього покажчика «с.Тараканів» височів покритий хащами пагорб. Оскільки я був замалий навіть для таких недалеких самостійних прогулянок, на розвідку пішов із старшим братом. І виявилося, що цей пагорб — не простий геологічний вигин земної поверхні, а витвір рук людських. Місцеві жителі називали його просто — форт...

Збережений текст      джерело: Зеркало недели      2004


Ірина Пустиннікова        Тараканів

Окрім каменю та цегли, пішло на будівництво немало й нового як на той час матеріалу - бетону. А чавунні герметичні двері! Чудо цивілізації! А маса лазів, таємних входів та виходів? Диво конспірології! Мав форт власну баню, прачечну, хлібопекарню, прийомний покій на 28 ліжок. У 1901р. зводиться гарнізонна церква в візантійському стилі, яка розмістилася в казематах центральної казарми. Величезний чотирикутник форту містить в собі родзинку, як коктейль - вишеньку. В його середині знаходилось величезне двоповерхове приміщення, куди до цих пір веде кам'яний тунель. Там розташовувались житлові, складські та господарські приміщення для артилерийської роти та штабу коменданта форта.

джерело: Замки та храми України      2003


Сергей ПЯТЕРИКОВ        КРЕПОСТЬ ТВЕРДА КАК ДУБ

В Украине есть немало городов с многовековой историей, овеянных ратной славой, связанных с красивыми былинами и легендами. К таким городам с полным правом можно отнести Дубно, который в минувшем году отметил свое 900-летие...

Збережений текст      джерело: Зеркало недели      2001


Роман ЯКЕЛЬ        ВОССТАНАВЛИВАЕМ, ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ В ЗАПУСТЕНИЕ?

К старинному Острогу на Ривненщине, упоминаемому в летописях около 1100 года, средневековая история была удивительно благосклонной...

Збережений текст      джерело: Зеркало недели      2001