Подорож Україною
 
   

   
Сумщина

Історія

Заселення території сучасної Сумщини розпочалося приблизно 15 тис. рокiв тому. Починаючи з перших столiть до н.е., вся територія сучасної Сумської області входила до складу земель, на яких проживали раннi слов'янськi племена. В VII-X ст. територію сучасної Сумщини населяло слов'янське плем'я сiверян. Тривалий процес соцiально-економiчного розвитку схiдних слов'ян зумовив формування феодальних вiдносин й утворення однiєї з наймогутнiших держав свого часу - Київської Русi, про велич i могутнiсть якої Михайло Грушевський писав: "На кiнець IX ст. уже багато земель до Києва належало, київським князям дань давало - не тiльки українськi, а й iншi, аж пiд теперiшнiй Петербург та Москву".

До Київської Русi входили i землі сучасної Сумщини. Розташований на кордонi зi степом край, незважаючи на постiйнi напади кочiвникiв, був порiвняно густо заселений. На територiї областi вiдомо понад 80 давньоруських городищ, поселень, могильникiв. Крiм невеликих поселень, iснували й великi мiста, про якi розповiдають давньоруськi лiтописи: Ромни, Вир, В'яхань, Путивль, Попаш, Глухiв, Зартий. Територiя Сумщини була ареною запеклих мiжкнязiвських вiйн, особливо в 40-х роках XII ст. Використовуючи феодальнi мiжусобицi, половцi посилили натиск на руськi землi. Нашому краю, його людям, подвигам i славi, помилкам i поразкам присвячено найвидатнiшу пам'ятку Київської Русi - "Слово о полку Iгоревiм". На початку 20-х рокiв ХIII ст. зi сходу насунули монголо-татарськi орди. Велич i могутнiсть змiнилася занепадом i пригнобленням. В 50-60-х роках XIV ст. наш край входив до складу Великого князiвства Литовського, Рiчi Посполитої. Славу Київської Русi намагався вiдродити Богдан Хмельницький. У роки Визвольної вiйни i до смертi гетьмана iснувала українська держава, до складу якої входила i територiя Сумщини, а саме: Глухiвщина, Конотопщина, Роменщина, Кролевеччина. Пiзнiше цi землi ввiйшли до складу Гетьманської України, а пiвденно-схiдна частина належала Слобожанщинi. Великими мiстами були Глухiв, Кролевець, Конотоп, Ромни, Путивль, Суми.

Землями Сумщини проходило вiйсько гетьмана I. Виговського. Саме тут, пiд Конотопом, вiдбулася знаменита Соснiвська битва, в якiй українська армiя перемогла росiйську. В 1708-1709 рр. населення Сумщини опинилося в центрi боротьби гетьмана Мазепи з росiйським царем Петром I. Трагедiя народу полягає в тому, що частина громадян пiдтримала гетьмана, iншi - царя, а це призвело до численних репресій, жертв, страт. Саме в Лебединi були страченi прибiчники гетьмана Мазепи, в Сумах проголошено манiфест із засудженням Мазепи. Пiсля руйнування гетьманської столицi Батурина столицею Гетьманської України став Глухiв. Пiсля скасування Катериною II в 1764 р. гетьманської влади на Лiвобережжi та в 1765 р. полкового устрою i самоврядування в Слобiдськiй Українi на Сумщину було поширено адмiнiстративно-територiальний подiл Росiйської iмперiї, а потiм, за винятком стислого перiоду з 1917 р. до початку 1919 р., коли знову вiдродилася українська державнiсть, - тоталiтарної Росiйської радянської соцiалiстичної держави.

20-40-вi роки - це перiод репресiй проти прибiчникiв iнших партiй, а потiм i проти комунiстiв, яких звинувачували в шпигунствi, саботажi, буржуазному нацiоналiзмi, участi в терористичних органiзацiях. Усi вони названi "ворогами народу", а реабiлiтацiя відбулася лише в 50-тi, для декого - в 90-тi роки. Серед репресованих - вихiдцi iз Сумщини: поети i письменники Б.Д. Антоненко-Давидович, М.К. Зеров, П.Й. Капельгородський, поет i художник Н.Х. Онацький, iсторики В.О. Пархоменко, М.П. Василенко, В.Д. Юркевич, археологи М.Я. Рудинський, М.О. Макаренко, геолог М.Г. Свiтальський, командарм I.Ф. Федько, педагог М.Л. Довгополюк.

Сумщина стала базою масового партизанського руху. Тiльки в пiвнiчних районах областi було створено 35 партизанських загонiв. Воювали сумчани i в Українськiй повстанськiй армiї: переважна бiльшiсть потрапляла до УПА. Одним iз лiдерiв Органiзацiї українських нацiоналiстiв був син поета О.Олеся Олег Ольжич, страчений фашистами в 1944 роцi.

Сумщина - батькiвщина вiдомих дiячiв науки i культури: фiлософа i критика М.О. Антоновича, фiлолога О.О. Потебнi, астронома О.М. Савича, поетiв П.А. Грабовського та Я.I. Щоголева, iсторика О.М. Лазаревського, педагога Т.Г. Лубенця, бiблiографа С.I. Пономарьова, живописця i педагога М.I. Мурашка, художника Г.I. Нарбута і багатьох iнших.


Найбільш цікаві об'єкти туризму - пам'ятки архітектури XVII-XIX століть у місті Путивль, пам'ятка садово-паркового мистецтва і архітектури-парк і палац XIX століття у селищі Кияниця; пам'ятки архітектури XVIII - XX століть, музеї: художній і декоративно-ужиткового мистецтва, будинок-музей видатного письменника А.П.Чехова у місті Суми; пам'ятки архітектури XVIII-XIX століть у містах Ромни, Лебедин та Охтирка.


Суми сьогодні - це красиве сучасне місто, в якому історичні пам'ятки і неторкані куточки природи органічно поєднуються, створюючи неповторні ансамблі. У центрі міста стоїть Воскресенська церква - унікальний пам'ятник архітектури кінця XVII століття, який увібрав кращі риси давньоруського та українського дерев'яного зодчества.

Сумчани пишаються своїм художнім музеєм, одним із найдавніших і найцікавіших в Україні. Твори живопису, графіки і скульптури розмістилися в будинку колишнього казначейства, пам'ятнику архітектури XIX ст.

У збірках західноєвропейського мистецтва - роботи італійських, фламандських, голландських, французьких майстрів кінця XVI - початку XX століть.

Колекція українського дореволюційного мистецтва містить ряд ікон XVIII в., чудові парсуни, офорти Т. Шевченка тощо.


Природа

Сумська область розташована в північно-східній частині України, розташована в межах двох фізико-географічних зон – Полісся та Лісостепу.

У гідрологічному відношенні Сумська область розташована в басейні р. Дніпра, її площа розподіляється між басейнами річок Десни, Сули, Псла і Ворскли. Десна, Сейм, Псел, Ворскла – транзитні ріки, вони беруть початок у прикордонних районах Росії і до нас приходять уже досить потужними потоками.

Ліси займають 444,9 тис. га, або 19% загальної площі області, переважно хвойні та твердолистяні насадження.

Тваринний світ Сумщини досить різноманітний. Науковцями визначено понад 370 видів хребетних, 60 з яких - ссавці, 260 видів птахів, 7 видів плазунів, 11 видів земноводних, 38 видів риб. Представники мисливської фауни налічують 23 види.

В області створено 223 заповідні території і об'єкти загальною площею 158627,08 га, що становить 6,6% від території області. На них охороняються популяції понад 60 видів рослин і 90 видів тварин, занесених до Червоної Книги України, а також, велика кількість видів, занесених до Списку рідкісних видів тварин і рослин області, й численні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України.

Природно-заповідний фонд Сумщини налічує 9 категорій територій і об’єктів з одинадцяти, прийнятих на Україні. Серед заповідних об’єктів є: один національний природний парк “Деснянсько-Старогутський”, філія Українського степового природного заповідника “Михайлівська цілина”, 10 заказників загальнодержавного значення та 6 об’єктів загальнодержавного значення інших категорій. Серед об’єктів місцевого значення: 1 регіональний ландшафтний парк, 72 заказники, 82 пам’ятки природи, 19 парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, 2 ботанічні сади, 2 дендропарки, 27 заповідних урочищ.

Джерела: Сумська обласна державна адміністрація       12.2007


Білопілля

Бобрик

Бочечки

Буймерівка

Великий Бобрик

Волокитине

Ворожба

Вороніж

Гамаліївка

Глинськ

Глухів

Годунівка

Державний історико-культурний заповідник у м. Глухові

Журавне

Історико-культурний заповідник "Посулля"

Кам'янка

Кияниця

Конотоп

Кролевець

Куянівка

Лебедин

Межиріч

Низи

Охтирка

Пам’ятник мамонту

Пирогівка

Плавинище

Полошки

Пустовойтівка

Путивль

Ріпки

Ромни

Сваркове

Середина-Буда

Скелька

Славгород

Сопич

Софроніївський монастир

Суми

Сумщина

Терни

Тростянець

Хотінь

Чернеччина

Шостка

Юнаківка


       Круглий двір. Тростянець

Ця овальна велика будівля являє собою ніби маленьку фортецю з чотирма вежами на кутах та воротами посередині...

Збережений текст      джерело: ВІКІПЕДІЯ      2007


Своим образом роменская Свинка, установленная 1 апреля 2000 года во время проведения Первого всеукраинского юмористического фестиваля любителей сала, вселяет оптимизм, уверенность в стойкости, материальном и духовном богатстве нашей земли

Збережений текст      джерело: Зеркало недели      2007


Заповедник создан из памятников Роменского и Недригайловского районов Сумской области с целью увековечения памяти последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнишевского.

Збережений текст      джерело: ПОДРОБНОСТИ.UA      2006


Елена СУХОРУКОВА        Меняем Анталию на Сумщину

Номер с камином, SPA, прогулки на конях по "гусарским" тропам и индийская кухня на тандури – это отдых среди вековых сосен Сумщины

Збережений текст      джерело: Газета по-киевски      2006


«На Восточную Украину? Терриконы смотреть?». Такой комментарий доводилось слышать неоднократно, когда сообщал кому-нибудь о планах на очередную поездку. Многие уверены, что к востоку от Киева, за редким исключением, ничего интересного для нормального туриста нет. Действительно, большая часть Слободской Украины начала активно заселяться только с ХVІІ-ХVІІІ вв. Однако, есть там и памятники времён Древней Руси. Не говоря уже о блистательном веке расцвета сахарной промышленности, когда край захлестнула волна роскошного усадебного строительства

Збережений текст      джерело: Андрей Тычина      2006


Ирина ОСИПОВА        ЛЕТО В СТИЛЕ ПЭЧВОРК*

Смотрю на незамысловатую игрушку — глиняную свистульку из Опошни и перед глазами проплывают воспоминания о минувшем лете. Воспоминания, cшитые из байдарок и песка, говорящей глины и забытого храма, древнего города и старого монастыря, и еще множества лоскутков незабываемых впечатлений…

Збережений текст      джерело: Зеркало недели      2006


       Глухов - в малороссийских городах другова вряд такова города сыскать...

Первое упоминание о Глухове в летописи датируется 1152 годом. Мор, жестокие битвы, пожары, пожары, пожары... И снова возрождение из пепелища. И так – на протяжении столетий. В этом Глухов сродни многим городам Древней Руси.

Збережений текст      джерело: Вокруг света      2006


Дорог бояться – в автопутешествия не ездить. Ехать хотелось так, что не остановило даже примерное представление о весеннем состоянии дорог местного значения в Черниговской области. Благо, что расстояние между тремя жемчужинами дворцово-паркового искусства Черниговщины совсем невелики – не более 30 км. При скоростном режиме в 40-60 км/ч (иногда 20-40) они вполне преодолеваются за полчаса без потерь для колёс и подвески...

Збережений текст      джерело: Андрей Тычина      2004


Владимир ГРИПАСЬ        Золотое кольцо Украины

Так называют ряд городов северо-восточной Украины, среди которых такие знаменитые как Глухов, Путивль, Ромны. Проехав на автомобиле по этим местам, можно совершить увлекательнейшее путешествие протяженностью свыше тысячи километров.

Збережений текст      джерело: Газета по-киевски      2004


Анатолій Пономарьов        Етнічна історія земель та регіонів.

Глава з книги "ЕТНІЧНІСТЬ ТА ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (курс лекцій)"

Збережений текст      джерело: Українська Етнографія      1996