Подорож Україною
 
   

   
Чернігівщина > Чернігів > П'ятницька церква

 П'ятницька церква, Чернігів. Фото Николай Иващенко. 2006 р.  
П'ятницька церква, Чернігів. Фото Николай Иващенко. 2006 р. Николай Иващенко
 П'ятницька церква, Чернігів. Фото Николай Иващенко. 2006 р.  
П'ятницька церква, Чернігів. Фото Николай Иващенко. 2006 р. Николай Иващенко
 П'ятницька церква, Чернігів. Фото Николай Иващенко. 2006 р.  
П'ятницька церква, Чернігів. Фото Николай Иващенко. 2006 р. Николай Иващенко

Точна дата заснування П'ятницької церкви губиться у глибинi вiкiв. За архiвними джерелами та архiтектурно-архєологiчними дослiдженнями, цю пам'ятку споруджено в кiнцi ХII - на початку ХIII ст. Будувалася вона посадськими майстрами, можливо, за участю вiдомого древньоруського зодчого Петра Милонега. Одноглавий чотиростовпний храм оригiнальний завдяки своєй динамiчнiй стрункiй композицiї, багатому орнаментальному декору фасадiв, де вдало використанi декоративнi можливостi цегли - плiнфи, а також незвичайна для того часу технiка будування в ящик.

У ХVII-ХVIII ст. церква зазнала значної реконструкцiї i була перетворена на семиглавий храм, а у ХIХ ст. об'єднана в єдину мальовничу композицiю разом з побудованою круглою ротондою - дзвiницею А.Карташевського.

У ХVII - ХVIII ст. храм був у складi П'ятницького дiвочого монастиря. У вереснi 1943 церква була зруйнована фашистською авiацiєю, а пiсля вiйни вiдтворена у первiсному виглядi за проектом архiтектора-реставратора П.Д. Барановського.


Дослідники датують церкву рубежем XII-XIII ст. Храм вважається сучасником найвідомішого літописного твору «Слово о полку Ігоревім». До нашого часу не зберіглося літописних згадок про точний час спорудження та замовника церкви. Можливо, замовниками храму були місцеві купці, а виконавцем будівничий Петро Милонєг. Назва церкви походить від імені покровительки торгівлі – Параскеви П`ятниці. Архітектура храму є величною та сміливою, втіленням внутрішнього простору.

Євгенія Губенко

Джерела: Чернігів, Подорож Україною       02.2011Дарья АВЕРЧЕНКО        ВКУСНЫЕ ЛЯГУШКИ СЕВЕРНЫХ БОЛОТ

В путешествие по украинскому Полесью стоит съездить. Ведь если вы этого не сделаете, то не увидите, как аисты ставят своих малышей на крыло. Не попадете под дождь и не увидите огромную радугу над храмом...

Збережений текст      джерело: Зеркало недели      2005