Подорож Україною
 
   

   
Сумщина > Білопілля

Давньоруське місто Вир згадується вперше в "Повчанні Мономаха своїм дітям" поміщеному в літопису під 1096 роком. Певні відомості про цей населений пункт знаходяться на його сторінках й під 1127, 1147, 1158-1161 роками. Формування більшості, населених пунктів Вирської області відбувалося починаючи з середини ХІ ст. внаслідок цілеспрямованих зусиль давньоруської держави по укріпленню найбільш вразливих з боку половців ділянок степового простору, що служили дорогою до найбагатших районів Південної Русі. Серед таких фортець був і Вир. Короткі повідомлення письмових джерел значно збагатшуються археологічною інформацією, отриманою на протязі кількох сезонів ( В. А. Богусевич 1958-1959 р.р., В. В. Приймак 1985-1994 р.р.). В результаті цих робіт були відкриті культурні нашарування починаючи з кінця ХІ – початку ХІІ ст. та ряд об’єктів давньоруського часу (житлові та господарчі комплекси, сліди садибної забудови, різноманітні побутові речі і т. п.).

Наявні матеріали дозволяють говорити про типове для епохи Київської Русі планування цього "града": дитинець площею понад 1 га та посад понад 20 га. Виявлені також прошарки пізньосередньовічних часів, коли населений пункт почав називатись Крига, а потім Білопілля.

Вірогідно місто з’явилось після того, як в 1093 р. в Переяславі Руському почав княжити Володимир Мономах – один з найбільш відомих захисників давньоруського населення від орд войовничих степовиків. За його правління й була завершена ешолонована оборотна Дніпровського Лівобережжяя і, зокрема, було закінчено формування волості з центром у місті. Вир – адміністративної одиниці русько-половецького порубіжжя. Тому є всі підстави говорити про 900 – ліття Виру – Криги – Білопілля

Джерела: Білопілля       10.2007Список історичних міст України з датами заснування, або першими писемними згадками з різних джерел. Затверджений постановою Кабінету Міністрів від 26 липня 2001 р.

Збережений текст      джерело: Українська спадщина      2003