Подорож Україною
 
   

    Тут представлено текст публікації Кам'яні Могили
Автор -


Рік публікації - 2005
Джерело - ВІКІПЕДІЯ

Кам'яні Могили

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Кам'яні Могили — заповідник, заснований 5 квітня 1927 року як особлива природо-охоронна територiя мiсцевого значення. Його площа складає близько 400 га, з них 300 га у складi Донецькоï областi i 100 га в Запорiзькiй. Зараз вiн є одним з чотирьох вiддiлiв Украïнського державного степового природного заповiдника, який пiдпорядкований Президiï НАН Украïни. Район урочища "Кам'янi Могили" у геологiчному, бiологiчному, художньо-емоцiйному та iсторико-археологiчному аспектах є водночас унiкальним i репрезентативним.


Геологiчна унiкальнiсть об'єкта

За площею i висотою - це найбiльша iнтрузiя в Донбасi i Приазов'ï. Ïï унiкальнi гранiти не мають аналогiв в свiтi. Ïх вiк близько 2 млрд. рокiв. Пасмо гiр представлено Захiдною i Схiдною грядинами з абсолютною висотою окремих вершин до 100 метрiв (у минулому ïx висота досягала до 3 км). Геотектонiчнi дослiдження вказують на неабиякi енергетичнi особливостi цього геологiчного урочища.


Бiологiчна унiкальнiсть об'єкта

З помiж майже пiвтисячi видiв рослин заповiдника деревiй голий i волошка несправжньоблiдолуската є вузькоареальними релiктовими ендемiками, якi крiм територiï заповiдника бiльш нiде не зустрiчаються. А папороть-вудсiя альпiйська, крiм заповiдника, не зустрiчаεтся ближче нiж за 1000 км вiд нього. Рiзноманiтний i цiкавий тваринний свiт заповiдника. Тут живуть лисицi, зайци, ïжаки, слiпаки та iн., багато ящiрок i гризунiв, зустрiчаються степова гадюка, водяний i звичайний вужi. У заповiднику живуть близько 3000 видiв комах. Багата орнiтофауна заповедника. Найбiльш поширенi: жайворонки, луговi чекани, кам'янки, ciрi курiпки та фазани.


Iсторико-археологiчна унiкальнiсть об'єкта

На сьогоднi вiдомо, що в стародавнi часи це урочище було культовим для представникiв ямних, катакомбних i зрубних культур. По всьому периметру його оперiзує вiнок поховальних курганiв тих стародавнiх цивiлiзацiй. За однiεю з версiй, пiд час битви на рiчцi Калцi, саме бiля "Кам'яних Могил" був розташований укрiплений табiр киïвського князя Мстислава Романовича. За даними Я.П. Новицького: "До цихъ могылъ, було часто завертав архырей Гаврiилъ въ трыдцятыхъ годахъ. Биля могилъ, кажуть, був колысь татарськый городъ, та запорожци зруйнувалы. Ямы та бугры, де булы татарськи мечети, и теперъ знать." Про територiю заповiдника iснуε декiлька дуже цiкавих легенд. Одна з них говорить про те, що колись на мiсцi цiεï гiрськоï краïни" було розташоване велике мiсто зi своïм королiвством, але за якихось обставим злий чаклун зачарував його. Iснуε деякий спосiб, як розчарувати це мiсто, але и досi нiхто з людей так i не змiг цього зробити.


Художньо-емоцiйна унiкальнiсть об'єкта

Урочище "Кам'янi Могили" - це гiрська краïна в мiнiатюрi. Вона вражаюче контрастуε з навколишнiми степами своεю величною монументальнiстю. Тут можна побачити цiлу купу природних скульптур i витворiв з каменю, якi сприймаються як фантазiï художникiв. Є невеликi гроти, мальовничi долини i цiла низка казкових краєвидiв. Саме тут, в джерелах, виявлена найсмачнiша вода в Приазов'ï. Ця мiсцевiсть бадьорить i заряджає вiдвiдувачiв цiлющою енергетикою, чаруε незрiвняними ароматами i незайманiстю степових трав.


Адреса заповідника

ВУСПЗ "Кам'янi Могили" с. Назарiвка, Володарський район, Донецька обл., Украïна, 87022


тел.: (216)9-36-88


Кам'яні Могили. ФотогалереяРік публікації - 2005.

Джерело -

ВІКІПЕДІЯ

"ВІКІПЕДІЯ (Wіkіpedіa) - це відкрита багатомовна вікі-енциклопедія. Вікіпедія була створена 15 січня 2001 року як англомовний проект для створення онлайн-енциклопедії, де будь-який користувач може редагувати існуючі статті і додавати власні. Ласкаво просимо. Організатором проекту є американська Wіkіmedіa Foundatіon Іnc.. Метою проекту є створення повної, нейтральної, відкритої, вільної від авторських прав енциклопедії на всіх мовах Землі. Проект набув популярності серед користувачів мережі, і пізніше з'явилися розділи Вікіпедії іншими мовами, з українською включно."


Див. також:

Донбас

Донеччина

Заповідник Кам'яні Могили (Беш-Таш)

Приазов'я

Слобожанщина


03.2006
Теми, об'єкти: Кам'яні Могили, Донбас, Приазов'я, битва на рiчцi Калцi, князь Мстислав Романович